Tijd vliegt

Ik heb de laatste tijd het gevoel dat de tijd door mijn handen glipt. Het tikt niet…het stroomt heeft Joke Hermsen eens gezegd, de tijd heeft twee gezichten. En dat ervaar ik ook zo. Als kind vond ik de tijd een eeuwigheid duren: als het nog maar begin december was leek de kerst mijlen ver weg, nu een halve eeuw later is er weer een week voorbij nog voordat ik met ogen geknipperd hebt. Gek eigenlijk dat ik tijd nu dat ik ouder ben anders ervaar. Zou het komen omdat er de laatste jaren zoveel gebeurt in de wereld, of was mijn tijdsbesef als kind simpelweg heel beperkt en niet te overzien? Ik weet het niet. Beide denk ik.

Soms ben ik wel eens aan het mijmeren over dingen uit het verleden. Hoe helder beelden en herinneringen kunnen zijn van 40-50 jaar geleden verbaast me altijd. Ze lijken als die van gisteren. En dingen van gisteren lijken weer zo lang geleden. Herkenbaar? Tijd is relatief voor mijn gevoel.

En dan is er nog de tijd die niet gevoeld wordt, maar die de klok ons aangeeft. Dat is ooit bedacht om onze wereld handen en voeten te geven, zodat we vooruit kunnen plannen en achteraf kunnen zeggen hoelang geleden iets plaatsgevonden heeft. Maar deze tijd is de tijd waardoor ik steeds vaker zeg dat het vliegt. 

De Grieken kennen het woord kairos voor innerlijke tijd. Wat dat wil zeggen is dat tijd gevoeld dient te worden. Als ik dagdroom of intensief bezig ben met iets wat ik leuk vind, dan gebeurt het me regelmatig dat ik opkijk en denk “is het al zo laat?”. Maar het werkt ook zo dat het bijvoorbeeld in de file eindeloos lang duurt. Dat is dus tijd die je ervaart en niet de kloktijd. Het ene moment vliegt het voorbij en het andere moment kabbelt het voort, ook al duurt de tijd even lang. 

In mijn werk met Ancestral Clearing heb ik ook met tijd te maken. Ik ondervang dat door het te benoemen als “door alle tijd, levens, dimensies en ervaringen heen”. Ik voeg daarmee alle tijd samen zodat ik het gevoelde heden, verleden en toekomst in een zin benoem en ik de kloktijd niet uitsluit. 

Mijn voornemen voor het nieuwe jaar is dat ik er vooral werk van maken om meer kairos-momenten in mijn leven te brengen. Die momenten creëren ook mijn beste herinneringen. Doe je mee?

Deel bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp